Välkommen till Farligt Gods Gruppen

Farligt Gods Gruppen - ADR lärare och säkerhetsrådgivare

Vi är ADR-lärare och säkerhetsrådgivare.
Från vänster: Åsa Konsberg, Mats Windh och Bengt Andersson

Vi utbildar chaufförer och företag inom transport och logistik med fokus på:ADR - utbildningar

ADR Ny Grund och Repetition, för chaufförer
ADR 1.3, för övrig personal och transport av mindre mängder farligt gods

Vi utbildar i ADR – Farligt Gods flera gånger i månaden i Skåne:


Ta reda på om Ni behöver ADR eller säkerhetsrådgivare? Läs här eller kontakta oss.


Ulrica Limås, PULS AB

Farligt Gods Gruppen ordnar alla våra utbildningar. Det är bra med en kontaktpunkt som löser allt.

Ulrica Limås, PULS AB

Peter Rosberg, Akkafrakt

Farligt Gods Gruppen är vår säkerhetsrådgivare och sköter både ADR och YKB åt oss. De ordnar allt från administrationen till utbildningarna.

Peter Rosberg, Akkafrakt

Peter Willborg, Malmö LBC

Vi rekommenderar våra
medlemmar att gå ADR och YKB hos Farligt Gods Gruppen.

Peter Willborg, Malmö LBC